Tin tức

10Tháng 11

HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG CẦN THIẾT CHO MỖI DOANH NGHIỆP

Để doanh nghiệp nắm vững toàn bộ các quy định pháp luật về lĩnh vực môi trường, chủ động hơn trong kế hoạch quản lý môi trường của cơ sở. Công ty cổ phần Công nghiệp xanh Tân Long [...]
10Tháng 11

PHÂN LOẠI RÁC THẢI CÔNG NGHIỆP, BẠN ĐÃ NẮM RÕ CHƯA?

Trong quá trình thí điểm phân tách và thu gom rác thải công nghiệp, công ty Cổ phần Công nghiệp Xanh Tân Long Vũ nhận thấy còn một số hộ kinh doanh, cở sở sản xuất lưu trữ chất [...]
0354.864.354